Istoric

Istoricul localității

Mihăileni (în maghiară: Sálfalva, în germană: Schaldorf) este o comună în județul Sibiu, Transilvania, România. Are în componență 5 sate: Mihăileni (reședință), Metiș, Moardăș, Răvășel și Șalcău.

Toponimul “Mihăileni” datează din anul 1919, la cererea locuitorilor comunei. Localnicii leagă vechea denumire a satului, de existența populației germane (săsești) în aceste locuri. Faptele sunt legate de bătălia de la Șelimbăr, a lui Mihai Viteazul, în urma căreia acesta ar fi primit în dar domeniile din ținut, inclusiv castelul din Buia, de la un grof. De asemenea, se presupune că populația săsească din actualul Mihăileni nu s-ar fi supus domnitorului muntean, fapt care a dus la mutarea acesteia şi colonizarea populației românești din părțile Făgărașului şi Sibiului. în sprijinul acestei teze este amintită asemănarea portului popular din comună cu cel al locuitorilor Tarii Oltului, iar ca dovadă a existenței populației de origine germană (săsească) fiind citate nume de locuitori ca: Brut, Spechea (Spech). Toate aceste teze sunt însă, doar supoziții încă neconfirmate științific. în ceea ce privește etimologia denumirii comunei, se pare că aceasta derivă de la vechea limbă dacică, mai precis celta-dacică (Miklosih). Autorul, referindu-se la toponimul Şalcău, opinează că acesta ar fi un diminutiv cu aceeaşi origine celto-dacică provenit din Saldorf. Se menționează în vechea limbă dacică cuvântul sal, ce ar fi echivalent cu râu-pârâu.

Denumirea de azi a comunei este Mihăileni, iar cea a satului aparținător Şalcău. în anul 1919, la cererea locuitorilor şi prin intermediul fiului preotului, Aurel Vlad – ce deținea o funcție în vechiul județ Târnava Mare – este schimbată denumirea de Saldorf în Mihăileni Justificarea denumirii este legată şi ea de numele lui Mihai Viteazul, precum şi de frecvența mare a numelui Mihai.

2.2.2 Scurt istoric al școlii

Incepând cu data de 15 septembrie 1861 şi-a început activitatea pentru prima dată şcoala, într-o casă ce aparţinea unui grof maghiar, situată în partea de NV a comunei în sectorul numit “Grui”, Din această “şcoală” au ieşit numeroase generaţii de elevi până în anul 1911, când prin contribuţia voluntară a cetăţenilor s-a ridicat primul local special, ce a funcţionat până în anul 1961 doar cu două cadre didactice Şcoala a fost o şcoală generală de 8 ani, activitatea didactică fiind asigurată de 4 cadre didactice, in anul 1963 s-au adus transformări la clădirea existentă, construcţiei vechi i s-a adăugat o nouă sală de clasă.

In satul Şalcău, prima şcoală a fost înfiinţată în 1874 când au fost înscrişi 66 de copii. Şcoala a funcţionat într-o singură sală de clasă  până în anul 1963, când la vechea clădire a fost adăugată încă o sală şi o cancelarie. Căminul Cultural din Mihăileni a fost clădit în anul 1959, iar în 1963 a fost achiziţionat aparatul de proiecţie cinematografică în 1968, în satul Şalcău, prin contribuţia voluntară a locuitorilor, a fost inaugurat un cămin cultural nou. înainte de 1944 ambele localităţi aveau, sporadic, câte o formaţie de teatru. în anii 1968 – 1970, la Căminul Cultural din Mihăileni îşi desfăşura activitatea o formaţie de dansuri populare  româneşti,  care cuprindea  31   de tineri şi  care  a  prezentat numeroase spectacole atât în localitate, cât şi în alte localităţi din judeţ şi din ţară. De asemenea, existau: 1 formaţie de teatru ce cuprindea  un număr de 15 tineri, interpretând piese de teatru inspirate din viaţa cotidiană; 1 brigadă artistică; 1 grup vocal pe 2 voci, alcătuit din 6 persoane; 3 solişti vocali, 2 solişti dansatori şi un solist instrumentist.
Astăzi şcoala se numeşte Şcoala Gimnazială Mihăileni şi are în componenţa ei două structuri, Şcoala Primară Răvăşel şi Şcoala Primară Metiş.

2.2.3 Contextul social şi economic

Populaţia şcolară
Unitatea de învăţământ cu clasele I-VIII, Mihăileni, unitate şcolară aparţinând mediului rural şcolarizează elevii din satele Mihăileni, Moardăş, Şalcău, Răvăşel şi Metiş în ciclurile: grădiniţă, învăţământ primar şi învăţământ gimnazial.
Accesibilitatea elevilor la unitatea de învăţământ este asigurată de transportul acestora cu microbuzul şcolar la şcoala de centru (local V-VIII). Elevii ciclului gimnazial provin din toate satele comunei. Dacă în anii anteriori s-a constatat o diminuare a populaţiei şcolare atât la nivelul ciclului primar cât şi la cel gimnazial, prin emigrarea unor familii în străinătate, în prezent populaţia şcolară este constantă. Există un număr de elevi proveniţi din familii de rromi care creează probleme la nivel de şcoală atât prin frecvenţa scăzută cât şi prin situaţii de abandon şcolar.

2.2.4 Contextul economic

Elevii din localităţile satelor comunei Mihăileni provin în general din familii cu situaţie materială precară sau acceptabilă neexistând posibilitatea de a face naveta pentru ocuparea şi menţinerea unor locuri de muncă.
Locuitorii satelor Moardăş şi Metiş au o situaţie materială precară, trăind din practicarea unei agriculturi de subzistenţă, datorită lipsei locurilor de muncă, precum şi din ajutor social.

 

Şcoala Gimnazială Mihăileni din mediul rural al judeţului Sibiu a devenit în 1.07.2005 unitate şcolară cu personalitate juridică. Este o şcoală coordonatoare, având în subordine alte 2 structuri şcolare şi în anul 2016-2017 are următoarele efective de elevi şi preşcolari:

  • Şcoala Gimnazială Mihăileni-107 elevi (Clasa Pregătitoare +clasa I; Şcoala cu clasele V-VIII-54 elevi);Grădiniţa cu program normal 29 preşcolari
  • Şcoala Primară Răvăşel-31 elevi
  • Şcoala Primară +Grădiniţa cu program normal Metiş- 38 elevi şi 21 preşcolari

Unitatea funcţionează într-un singur schimb, în intervalul orar 8:20-14:10 .

La Şcoala Primară Răvăşel, Şcoala Primară Metiş predarea se face în regim de simultan.

Pe lângă serviciile educaţionale oferite, şcoala noastră beneficiază de dotarea unor spaţii de învăţământ auxiliare:

În unitatea şcolară există conexiune la internet, atât în ce priveşte laboratorul de informatică, cât şi în direcţiune, contabilitate și secretariat, cancelarie şi sălii de clasă.

Şcoala Gimnazială Mihăileni nu dispune de sală de sport.

Construcţia şcolară
Unitatea şcolară, Şcoala Gimnazială Mihăileni funcţionează în 3 locaţii după cum urmează :Şcoala Gimnazială Mihăileni funcţionează într+o singură clădire, cu un singur nivel având 6 săli de clasă. Şcoala Primară Răvăşel şi Metiş în 2 locaţii Dintre toate locaţiile în care ne desfăşurăm activitatea, doar unul este într-o situaţie incertă datorită faptului că este revendicat de Biserica Evanghelică Şcoala Primară Metiş). Din punct de vedere sanitar, toate locaţiile unităţii şcolare sunt autorizate.

  • În localurile şcolilor sunt asigurate următoarele utilităţi:
  • încălzirea se face în locaţiile din Mihăileni, cu ajutorul centralelor termice pe lemne achiziţionate în cadrul unor proiecte de reabilitare în anul şcolar 2008-2009;
  • reţeaua de curent electric este existentă în toate locaţiile;
  • sistemul de apă există în şcoli dar apa nu este potabilă în toate locațiile, dar există dozatoare cu apă, asigurate printr-un comodat cu firma Aquador
  • sistem propriu de canalizare ce se face prin staţie de microepurare a apei
  • dotări igienico-sanitare -2 grupuri sanitare moderne (2 pentru elevi şi 1 pentru personal) în cadrul şcolilor din Mihăileni şi Răvăşel şi tip latrină în Metiş.